News


Nu är SFK Certifiering ackrediterad för ISO 13485 – medicintekniska produkter

2011-06-17 17:00 | Qvalify AB

Sedan mars 2011 är SFK Certifiering ackrediterad av Swedac att certifieriera ledningssystem enligt ISO 13485. Standarden omfattar medicintekniska produkter och tillhörande tjänster, och riktar sig till företag som behöver visa sin förmåga att kontinuerligt uppfylla kundernas krav och gällande bestämmelser på området.

ISO 13485 har funnits i ganska många år, men det är först på senare tid som intresset vaknat till liv. Det är SFK Certifierings ambition att vara med från början, därför är det glädjande att vi nu nått en ackreditering, säger utvecklingschef Per-Olof Winberg.

Från hörapparat till sjukhussäng
- Medicintekniska produkter omfattar allt möjligt från exempelvis hörapparater till sjukhussängar. I mars nådde vi en ackreditering för standarden 13485 som omfattar underleverantörer och gäller medicintekniska produkter av plast och/eller metall, säger Per-Olof Winberg, utvecklingschef på SFK Certifiering.

Vi ser en stor potential i ISO 13485. Det är relativt många företag som tillverkar medicintekniska produkter, eller delar till sådana produkter – också bland våra befintliga kunder. Många av dessa företag tror vi kommer att överväga en certifiering under de närmsta åren.

Med från början
- ISO 13485 har funnits i ganska många år, men det är först på senare tid som intresset för standarden vaknat till liv. Det är SFK Certifierings ambition att vara med från början, därför är det glädjande att vi nu nått en ackreditering.

Årevall Plast först ut
Första kund att certifieras enligt ISO 13485-standarden blev Årevall Plast AB i Värnamo. Vi vill naturligtvis gratulera dem för detta.

Många gånger väljer företagen att certifiera ett ledningssystem först när deras kunder ställer det kravet på dem. Men det finns goda skäl att förekomma ett kundkrav, menar Per-Olof Winberg.

Alltid bra marknadsföring
- Att certifieriera sin verksamhet är alltid bra ur marknadsföringssynpunkt. Är man dessutom tidig med sin certifiering visar det att företaget är proaktivt, och det kan ge ett tydligt försprång gentemot konkurrenterna. Det är också trevligare att göra sin certifiering i lugn och ro, och slippa stressen som kan uppstå när det blir ett måste, och då oftast under tidspress.

En certifiering kan också visa vad företaget är kapabelt att leverera för typ av produkter och tjänster. För exempelvis Årevall Plast har det inneburit att de nu kan konkurrera om uppdrag för en ny kundgrupp.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Olof Winberg, utvecklingschef
+ 46 36 16 78 81 eller + 46 705 16 79 65
per-olof.winberg@sfkcertifiering.se

Standarden ISO 13485 omfattar medicintekniska produkter och tillhörande tjänster.

Welcome to Certification.nu!


To filter companies based on certifications, certification bodies, SNI-codes etc, click on the link Certified companies above.