Nyheter


United Nations Secretary-General appoints DNV GL CEO Henrik O. Madsen as new Global Compact board member

2015-05-11 14:51 | DNV GL Business Assurance Sweden AB

Nya ISO 14001 – publiceras troligen i september

2015-02-17 18:03 | DNV GL Business Assurance Sweden AB

Nya ISO 14001 har kommit som DIS-utgåva

2014-08-07 12:51 | DNV GL Business Assurance Sweden AB

Nya ISO 9001 - nu är förslaget (DIS) publicerat

2014-05-21 18:26 | DNV GL Business Assurance Sweden AB

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.