Söktjänstens kvalitet

Certifiering.nu är för närvarande inte en komplett söktjänst över certifierade företag. Flera ackrediterade certifieringsorgan verksamma i Sverige har valt att inte exportera underlag till oss. En anledning är att man är rädd för konkurrens från övriga utfärdare och vill inte exponera sina kunder en annan är att en internationell databas över certifierade företag är under uppbyggnad i regi av International Accreditation Forum (IAF). En del certifieringsorgan har sagt att man eventuellt kommer att medverka från denna plattformen istället. Den internationella databasen verkar dock ha gått i stå då ingen substantiell implementering av ackrediterade certifieringsorgan eller certifierade bolag har skett under det senaste året.

Företag från följande certifieringsorgan marknadsförs och är sökbara på Certifiering.nu:

Följande certifieringsorgan har inte företag sökbara från Certifiering.nu, visa här!

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.