Medverka som utfärdare på Certifiering.nu

Nedan följer en kort beskrivning hur utfärdare går tillväga för att koppla upp sig mot Certifiering.nu, hur den automatiska exporten fungerar och vad som krävs för initialt arbete m.m.

Vår målsättning med Certifiering.nu är att:
 • Vara en seriös och kvalitetssäker söktjänst av certifierade företag
 • Informera om nyttan av ackrediterade ledningssystem
 • Marknadsföra de företag som väljer att certifiera sin verksamhet
 • Marknadsföra ackrediterade certifieringsorgan

Är det förenat med någon kostnad att medverka på Certifiering.nu?
Att medverka på Certifiering.nu är utan kostnad för en utfärdare. Alla certifierade företag, som exporteras av respektive utfärdare, ligger även de sökbara och presenterade utan kostnad (basinformation).

Hur fungerar exporten?
Det finns för närvarande två möjligheter att koppla upp sig mot Certifiering.nu:

 • Det enklaste sättet, som de flesta utfärdare använder sig av, är att använda det exportverktyg (Babacus Export Tool) som vi har tagit fram för att underlätta vid en uppkoppling. Det är ett litet verktyg som respektive utfärdare ansluter internt mot en databas och som en gång per dygn "vaknar till liv" och samlar efterfrågad data som sedan exporteras till Certifiering.nu.

 • En annan möjlighet är att utfärdaren själv "bygger" en egen tjänst för export av efterfrågade parametrar till Certifiering.nu.

En förutsättning för båda alternativen är att den interna databasen är i drift vid varje exporttillfälle. Utfärdaren har även fullständig kontroll över vad som exporteras till Certifiering.nu.

Initialt arbete för att koppla upp sig mot Certifiering.nu
För att koppla upp sig mot Certifiering.nu så krävs det ett initialt arbete hos utfärdaren. Man behöver helt enkelt koppla de fält som vi efterfrågar till exporten. Därefter sker, en gång per dygn, en automatisk och uppdaterad export av förutbestämt underlag från utfärdaren till Certifiering.nu. Så fort utfärdaren ändrar någon data (som exporteras) i sitt system så ändras det även automatiskt på Certifiering.nu vid nästa exporttillfälle.

Det är inte speciellt tekniskt svårt att koppla upp sig men det kräver en viss förståelse för hur t.ex. SQL fungerar. Ni har tillgång till en utförlig teknisk specifikation (engelska) som beskriver hur man går tillväga med de båda alternativen. För en insatt tekniker uppskattar vi att detta arbete tar ungefär 6-8 timmar (gå igenom den tekniska specifikationen, koppla fält, testa och exportera). Vi hjälper naturligtvis till med support vid uppkopplingen mot Certifiering.nu om så önskas och vi finns även till hands vid första exporttillfället så att allt fungerar som det ska.

Länk till teknisk specifikation

Vilken typ av databaslösning hos utfärdaren hanterar vi?
Har utfärdaren tillgång till en Microsoft SQL Server så är det bra. Vi har dock genom åren hjälpt utfärdare med olika databaslösningar som Microsoft Access, SharePoint, Oracle m.fl. För de allra flesta alternativ så finns det lösningar.

Vad får utfärdaren tillgång till vid medverkan på Certifiering.nu?

 • Presentation av verksamheten
 • Login till administrativ sida på Certifiering.nu
 • Möjlighet att lägga upp nyheter och utbildningar
 • Möjlighet att lägga upp en skräddarsydd söktjänst över utfärdarens certifierade företag på hemsidan - Se exempel här
 • Marknadsföring av sina kunder
 • Automatisk överföring av HSAID till Stockholms Läns Landsting (SLL)
 • Automatisk felrapport skickas till kontaktperson vid eventuella fel i exporten till Certifiering.nu

Vilka krav ställer vi på utfärdaren för medverkan?
För att medverka på Certifiering.nu krävs att utfärdaren har en ackreditering, utfärdad av erkänd ackrediteringsorganisation t ex SWEDAC eller motsvarande, för de standarder där det förekommer t.ex. ISO 14001 och ISO 9001 m.fl. Vi tar även emot "övriga godkännanden" där en ackreditering inte förekommer som t.ex. GTP, MSC och BF9K m.fl.

För mer information om denna tjänst, kontakta Certifiering.nu

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.