Bevaka status av utfärdade certifieringar

Önskar du erhålla daglig information av utfärdade certifieringar status? Då är det här tjänsten för dig.

1. Förändringar av bolags erhållna certifieringar
Kunden sammanställer en lista med de (bolag) organisationsnummer man vill bevaka. Så fort något av dessa bolag erhåller eller blir avregistrerad för en eller flera certifieringar får kunden ett automatiskt mejl med information om förändringar för berörda bolag.

Abonnemang: 1 år
Pris: 5 950 SEK exkl. moms

2. Nyregistrerade eller avregistrerade certifieringar för en viss standard
Kunden väljer de standarder man önskar bevaka. Så fort ett bolag erhåller en certifiering mot någon av dessa standarder, eller får en certifiering upphävd, får kunden ett automatiskt mejl med information om vilka bolag det berör.

Abonnemang: 1 år
Pris: 5 950 SEK exkl. moms

För mer information om denna tjänst, kontakta Certifiering.nu

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.