Arbetsstället saknar kompletterande företagsuppgifter

Vi har ännu inte matchat detta arbetsställe med motsvarande arbetsställe hos vår adresskälla. Det innebär att det saknas kompletterande företagsuppgifter, som t.ex. fullständiga adresser, telefonnummer och branschkoder m.m.

Samtliga företagsuppgifter som för närvarande presenteras för detta arbetsställe kommer från utfärdande certifieringsorgan.

Att arbetsstället inte har kompletterande företagsinformation kan bero på två orsaker:

1. Vi har ännu inte matchat detta arbetsställe mot vår adresskälla
Står det "Arbetsstället har ännu inte matchats mot vår adresskälla" så innebär det precis som det står. Alla nya arbetsställen som exporteras från respektive utfärdare måste initialt matchas mot vår adresskälla. Därefter uppdateras kompletterande information automatiskt om förändringar skulle ske.

  • Det tar i regel cirka 1-3 arbetsdagar att matcha ett nyligen certifierat arbetsställe som vi erhållit från utfärdande organ.

2. Försök till matchning har gjorts men inga träffar har hittats
Står det "Kontrollerades senast 201?-??-??" så innebär det att försök till matchning har skett detta datum men att ingen träff har hittats.

Troliga orsaker till att ingen träff har hittats är:

  • Vår adresskälla saknar underlag för detta arbetsställe.
  • Vi erhåller ett bristfälligt underlag av företagsuppgifter från utfärdande organ som gör det omöjligt att matcha motsvarande arbetsställe hos vår adresskälla.

Kontakta Certifiering.nu om arbetsstället saknar kompletterande företagsinformation, telefon: 0704-32 35 99 eller e-post: Certifiering.nu

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.