Om cookies

Som en konsekvens av den nya lagen om elektronisk kommunikation förklarar vi nedan hur Certifiering.nu använder cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies kan tekniskt delas in i två typer. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Cookies av denna typ används för att åstadkomma ett "engångsbeteende", t.ex. om vi vill informera dig som användare om något, men att Du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

För alla cookies som används på Certifiering.nu, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. Utöver ovanstående generella motivering till sessionscookies (typ 2), så krävs dessa för att Certifiering.nu ska kunna tillhandahålla en sammanhållen, säker och feltolerant webbplats med möjlighet till personalisering och inloggning, och inte bara ett antal löst sammansatta sidor utan möjlighet till säkerhet eller interaktion med dig som användare. Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att logga in på Certifiering.nu utan att använda cookies. För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.