SIS, Swedish Standards Institute

Besöksadress:Solnavägen 1 E Torsplan, 113 65 STOCKHOLM, Sverige
Organisationsnummer:802410-0151

Fakta arbetsställe

Postadress:Box 45443, 104 31 STOCKHOLM, Sverige
Telefon:08-55552310
Fax:08-55552001
Län:Stockholm
Kommun:Stockholm
Enhetstyp:Huvudkontor
Antal anställda:100 - 199
Hemsida:www.sis.se

SNI, huvud- och binäring

71200 - Teknisk provning och analys

Fakta organisation

Juridiskt namn:SIS Swedish Standards Institute
Populärnamn:Svenska Institutet För Standarder
Organisationsnummer:802410-0151
Moderbolag för koncernen:Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institu

Om oss

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster. Våra kunder är ett tvärsnitt av Sveriges privata och offentliga organisationer, till exempel globala företag, myndigheter, kommuner och landsting, branschföreningar och frivilligorganisationer. Standarder underlättar handel och innovation och effektiviserar verksamheter.

SIS är en komplett leverantör av allt du behöver inom standardisering. Du kan delta i utvecklingen av standarder, köpa standarder och handböcker och utbilda dig inom till exempel kvalitets- och miljöledning, informationssäkerhet, medicinteknik eller maskinsäkerhet.

SIS-Worldfavor: https://sis.se/bckerochverktyg/digitalt-verktyg-sis-world-favor/

Tidningen Perspektiv: https://sis.se/nyheter-och-press/publikationer/tidningen-perspektiv/


Sökord

ISO 14001, ISO 26000, ISO 27000, ISO 45001, ISO 9001, Konsulttjänster, Prenumerationstjänster, SIS Abonnemang, SIS-Worldfavor, Standarder, Tekniska kommittéer, Tidningen Perspektiv, Utbildning

 

Kontaktinformation

Thomas Idermark, Koncernchef
Göran Blomqvist, Marknadschef
Fredrik Tamker, Utbildningschef
Christer Jangel, Försäljningschef

Våra kommande utbildningar

 

Tjänster - Ledningssystem

 • CEN/TS 16555-1:2013
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 20400:2017
 • ISO 26000:2010
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2011
 • ISO 55000:2014
 • ISO 9001:2015
 • ISO/IEC 17025:2017
 • ISO/IEC 27001:2014

 • Erhållna certifieringar

 • ISO 14001:2015
  Cert.nr:2458
  Ursprungsdatum:2004-06-07
  Utfärdare:Qvalify AB
  Ackrediteringsorgan:SWEDAC
 • ISO 9001:2015
  Cert.nr:2458
  Ursprungsdatum:2004-06-07
  Utfärdare:Qvalify AB
  Ackrediteringsorgan:SWEDAC
 • OHSAS 18001:2007
  Cert.nr:2458
  Ursprungsdatum:2016-11-22
  Utfärdare:Qvalify AB
  Ackrediteringsorgan:SWEDAC

 • Välkommen till Certifiering.nu!


  För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.